Reklāmas izplatīšana

Reklāmas materiālu izplatīšana

Pasta sūtījumi

Piegādes adresātam

Reklāmas materiālu izplatīšana

Reklāmas materiālu izplatīšanai ir daudz un dažādu veidu:

 • pa pastu,
 • izstādēs un gadatirgos,
 • demonstrāciju zālēs,
 • tematiskajās konferencēs,
 • speciālās kinofilmu parādēs,
 • plakātu un afišu izkāršana iekštelpās – stacijās, viesnīcās, restorānos, mācību telpās, personīgi tiekoties ar lietišķiem cilvēkiem, kā arī darījumu sarunu pārrunu laikā.

Poligrāfijas reklāmas nogādāšanai līdz adresātam visbiežāk izmanto pastu. Šo paņēmienu sauc par direct mail – tiešā pasta izsūtīšana, tā paredz poligrāfijas reklāmas izplatīšanu potenciālajiem, iespējamajiem patērētājiem. 

Reklāmai pa pastu, tiek izmantota dažāda veida poligrāfijas reklāma, izņemot plakātus un afišas. Visbiežāk tiek pieprasīti katalogi, prospekti un bukleti. Reklāma, kas tiek nosūtīta uz mājas adresi ir efektīvākais reklāmas veids pa pastu.

Iespējamo patērētāju adrešu sarakstus izveido reklāmas firmas, kurām ir adresātu kartotēkas, vai nu specializētas firmas, biroji vai reklāmas aģentūras, kurām ir plaša informācija, kas attiecināma uz iespējamajiem pircējiem.

PASTA SŪTĪJUMS

Ja Jūs nodarbojaties ar tirdzniecību, sagādi, ražošanu, dažādu pakalpojumu veikšanu – šis ir Jūsu reklāmas veids!

Priekšrocības:

 • zema cena,
 • mērķtiecīga auditorija,
 • elastīgums attiecībā uz teritoriālo pārklājumu,
 • paziņojumu metožu daudzveidība- reklāmas apritē un poligrāfijas reklāmas materiālu izpildē,
 • augsta konfidencialitātes pakāpe,
 • neierobežota ietekme laika ziņā, ja reklāma ir nokļuvusi pie ieinteresētas personas var saglabāties līdz darījuma beigām.

 Pasta dienests "ORIN"

Pasta dienestā „Evolution of a dream” ir vairāk nekā 200 pastnieku. Mēs nepārtraukti izmantojam visas iespējas, lai paplašinātu mūsu darbības teritoriju, jau šobrīd mēs apkalpojam visu Latvijas teritoriju.

Tiešā piegāde

Informācijas-reklāmas aģentūra „Evolution of a dream” ir viena no vecākajām operatoru aģentūrām tiešo piegādātāju sūtījumu tirgū. 

Adresētais sūtījums

Saņemot pa pastu skaisti noformētu bukletu ar Jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, klients to uztver, kā personīgu vēršanos pie viņa, un gala rezultātā no lielā piedāvājuma klāsta visdrīzāk viņš izvēlēsies Jūsējo.

Vairāk nekā 2 000 000

Katru mēnesi mēs piegādājam adresātiem vairāk nekā 2 000 000 reklāmas bukletu un brošūras.

Tiešā pasta nosūtīšana

Pieejamība, elastība, izvēlīgums – lūk, galvenās priekšrocības šim reklāmas veidam. 

Piegāde adresātam

Pasta piegāde adresātam

Pasta piegāde adresātam – reklāmas materiālu piegāde pa pastu konkrētam adresātam ir viena no direct-marketing metodēm.

Vēstules un sūtījumi

Izsūtāmajām vēstulēm un sūtījumiem var būt dažāds saturs un izpildījums: brošūras, kuponi, katalogi, kompaktdiski un citi reklāmas materiāli.

EMS pakalpojums

Pēdējā laikā plašu popularitāti ieguvis EMS pakalpojums ar atlikto maksājumu. Klients aizsūta preci, bet saņēmējs apmaksā preces cenu un piegādes pakalpojumu.

Adresāti

Adresāti var būt gan fiziskas personas, gan organizācijas. 

Individuāla pieeja

Līguma slēgšanas procesā mēs tiecamies nodrošināt pēc iespējas lielākas ērtības katram klientam, kā arī garantējam individuālu pieeju un uzmanību visām viņu vēlmēm.

Atlaides

Atkarībā no korespondences apjoma piedāvājam atlaides. Tiek ņemta vērā iespēja noslēgt līgumu par saņēmēja apmaksu.

Kontakti

SIA „Evolution of a dream” kontakti un rekvizīti


Reģ. Nr. 40103984413

Adrese: Igates 2, Rīga, LV-1024

Tālrunis: +371 29 53 98 32

E-pasts: orin@orin.lv


AS Swedbank
HABALV22
LV30HABA0551041663984

PAJAUTĀ MUMS